Bê tông Asphalt là gì?

Bê tông Asphalt là gì?

Bê tông Asphalt là loại bê tông được sử dụng khá phổ biến hiên nay nhờ các đặc điểm có tính vượt trội hơn hẳn so với bê tông truyền thống. Sau đây là các thông tin chi tiết về loại bê tông này.

Bê tông Asphalt là gì?

Trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng hiện đại, bê tông Asphalt còn được gọi là bê tông nhựa, hay bê tông nhựa Asphalt.

Về định nghĩa, bê tông Asphalt là 1 loại đá nhân tạo tạo thành sau khi rải và làm đặc hỗn hợp Asphalt. Trong đó, hỗn hợp Asphalt bao gồm vật liệu khoáng và bitum. Bê tông Asphalt được sử dụng chủ yếu trong xây dựng đường ô tô và sân bay.

Định nghĩa bê tông Asphalt
Định nghĩa bê tông Asphalt

Vai trò của bê tông Asphalt

Thực tế, bê tông Asphalt được sử dụng với rất nhiều vai trò khác nhau. Ở mỗi vai trò loại bê tông này lại có những khả năng riêng biệt.

Cụ thể:

1.Nếu đóng vai trò là cốt liệu lớn, bê tông Asphalt sẽ trở thành bộ khung chịu lực có nhiệm vụ làm tăng khối lượng hỗn hợp, từ đó giúp giảm giá thành.

2.Nếu đóng vai trò là cốt liệu nhỏ, bê tông Asphalt có nhiệm vụ chèn lấp lỗ rỗng giữa các hạt cốt liệu lớn, từ đó làm tăng độ đặc.

3.Nếu đóng vai trò là bột khoáng, bê tông Asphalt có nhiệm vụ làm tăng diện tích bề mặt hỗn hợp cốt liệu, từ đó thay đổi cấu trúc bitum làm tăng độ đặc cho hỗn hợp.

2.Nếu đóng vai trò là bitum, bê tông Asphalt sẽ kết hợp với bột khoáng để tạo nên chất kết dính Asphalt để kết dính cốt liệu; hoặc tạo độ dẻo cho hỗn hợp bê tông Asphalt khi thi công.

Phân loại bê tông Asphalt

Về cách phân loại, có 4 tiêu chí thường được sử dụng để phân loại bê tông Asphalt gồm:

 • Nhiệt độ thi công
 • Độ đặc (hay còn gọi là độ rỗng dư)
 • Độ lớn của cốt liệu
 • Hàm lượng đá dăm
Định nghĩa bê tông Asphalt
Định nghĩa bê tông Asphalt

Theo tiêu chí thứ nhất, bê tông Asphalt được chia thành 3 loại bê tông là:

 1. Hỗn hợp bê tông Asphalt nóng. Đây là loại bê tông Asphalt được rải và bắt đầu làm đặc khi nhiệt độ hỗn hợp lớn hơn hoặc bằng 120 độ C, và thường dùng bitum quánh: 40/60, 60/70, 70/100.
 2. Hỗn hợp bê tông Asphalt ấm. Đây là loại bê tông Asphalt được rải và bắt đầu làm đặc khi nhiệt độ hỗn hợp lớn hơn hoặc bằng 100 độ C, và thường dùng bitum lỏng mác 130/200.
 3. Hỗn hợp bê tông Asphalt nguội lạnh. Đây là loại bê tông Asphalt được rải và bắt đầu làm đặc khi nhiệt độ hỗn hợp không khí lớn hơn hoặc bàng 5 độ C, và thường dùng bitum quánh 70/130.

Theo tiêu chí thứ hai, bê tông Asphalt được chia thành 3 loại bê tông là:

 1. Bê tông Asphalt đặc có r = 3%-6%
 2. Bê tông Asphalt rỗng có r = 6%-12%
 3. Bê tông Asphalt rất rỗng có r = 12%-18%

Theo tiêu chí thứ ba, bê tông Asphalt được chia thành 2 loại bê tông là:

 1. Bê tông Asphalt đặc nóng ấm: BTNC 19, BTNC 12.5, BTNC 9.5, BTNC 4.75
 2. Bê tông Asphalt rỗng: BTNR 37.5, BTNR 25, BTNR 19.

Theo tiêu chí thứ tư, bê tông Asphalt được chia thành 2 loại bê tông là:

 1. Bê tông Asphalt đặc nóng ấm: A(50-60), B(35-50), C(20-35).
 2. Bê tông Asphalt nguội: BN(35-50), CN(20-35).

Trên đây là các thông tin cơ bản về bê tông Asphalt. Qua đây, Bê tông siêu nhẹ hy vọng đã giúp khách hàng có thể hiểu chi tiết hơn về loại vật liệu xây dựng hiện đại này.

 

Trả lời

error: Content is protected !!