Công thức chế tạo và thiết kế bê tông nhựa

Trong ngành xây dựng, bê tông nhựa là hỗn hợp cực kỳ cần thiết và vô cùng quan trọng, nhất là trong thi công đường bộ. Bởi vậy mà nó có mặt ở hầu hết các loại mặt đường như đường sân bay, đường ô tô, đường đô thị…Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về công thức chế tạo và thiết kế bê tông nhựa.

>>>Xem thêm: Vài nét về bê tông nhựa

Công thức chế tạo và thiết kế bê tông nhựa
Công thức chế tạo và thiết kế bê tông nhựa 01

Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa

Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa bao gồm các nội dung:

  • Nguồn cốt liệu và nhựa đường dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa.
  • Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường, cốt liệu đá dăm, cát, bột khoáng và đưa ra kết quả.
  • Thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu
  • Tỷ lệ phối hợp giữa các loại cốt liệu: cát, đá dăm, bột đá tại phễu nguội, phễu nóng
  • Hàm lượng nhựa đường tối ưu được tính theo phần trăm khối lượng của hỗn hợp bê tông nhựa.
  • Tỷ trọng lớn nhất bê tông nhựa sẽ làm cơ sở để xác định độ rỗng dư.
  • Khối lượng thể tích mẫu bê tông nhựa ứng với hàm lượng nhựa đường tối ưu là cơ sở xác định độ chặt lu lèn K.
  • Các phương án thi công như: chiều dày lớp bê tông nhựa chưa lu lèn, sơ đồ lu, số lượt lu trên 1 điểm, độ nhám mặt đường…

Trong quá trình thi công, nếu có sự thay đổi về nguồn vật liệu đầu vào hoặc biến đổi về chất lượng của vật liệu thì phải làm lại hỗn hợp theo các giai đoạn trên và xác định lại công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về bê tông Polymer

Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa

Mục đích của việc thiết kế là tìm ra tỷ lệ phối hợp các loại vật liệu khoáng như: đá, cát, bột khoáng để thoả mãn thành phần cấp phối hỗn hợp quy định cho mỗi loại và tìm ra hàm lượng nhựa đường tối ưu để thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa.

Trình tự thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa chia làm 3 bước: Thiết kế sơ bộ, thiết kế hoàn chỉnh và xác lập công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa

Bước thiết kế sơ bộ để xác định sự phù hợp chất lượng và thành phần hạt của các loại cốt liệu có sẵn tại nơi thi công, khả năng sử dụng cốt liệu này để sản xuất ra bê tông nhựa thỏa mãn các chỉ tiêu quy định.

Thiết kế hoàn chỉnh sản phẩm bê tông nhựa

Công thức chế tạo và thiết kế bê tông nhựa
Công thức chế tạo và thiết kế bê tông nhựa 02

Giai đoạn thiết kế hoàn chỉnh để xác định thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu với hàm lượng nhựa tối ưu khi đã sấy nóng cốt liệu.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về gạch không nung xi măng cốt liệu

Tiến hành chạy thử trên cơ sở số liệu của thiết kế sơ bộ. Lấy mẫu cốt liệu tại phễu dự trữ cốt liệu nóng để thiết kế và kết quả thiết kế hoàn chỉnh sẽ là cơ sở để quyết định sản xuất thử hỗn hợp bê tông nhựa và tiến hành rải thử lớp bê tông nhựa.

Xác lập công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa dựa trên cơ sở thiết kế hoàn chỉnh. Trên cơ sở kết quả sau khi rải thử lớp bê tông nhựa thì tiến hành điều chỉnh (nếu cần thiết) để cho ra công thức chế tạo hỗn hợp cho bê tông nhựa phục vụ thi công đại trà.

 

Trả lời

error: Content is protected !!