Cách khắc phục những sự cố mặt đường bằng bê tông nhựa nóng

Những sự cố hư hỏng nhanh của mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam do rất nhiều nguyên nhân gây ra với các hiện tượng chủ yếu sau: Xô dồn lớp mặt bê tông nhựa, lún vệt xe, khe nứt rạn bong bật, lún nứt cao su …Những sự cố này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ dễ gây ra hư hỏng trên diện rộng và gây mất an toàn giao thông.

Cách khắc phục những sự cố mặt đường bằng bê tông nhựa nóng
Cách khắc phục những sự cố mặt đường bằng bê tông nhựa nóng 01

Sửa chữa khe nứt mặt đường bằng bê tông nhựa nóng

Cách thứ nhất

 • Đục để mở rộng vết nứt dạng hình nêm.
 • Nạo vét sạch những vật liệu rời ở chỗ vừa đục.
 • Tưới nhựa đường lỏng, nhựa đặc đã đun nóng hoặc nhũ tương vào khe nứt.
 • Nhét chặt hỗn hợp bê tông nhựa nóng loại hạt nhỏ vào khe nứt.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết về bê tông nhựa nóng trong thi công đường bộ

Cách thứ hai

 • Đục để mở rộng vết nứt dạng hình nêm.
 • Nạo vét sạch những vật liệu rời ở chỗ vừa đục
 • Tưới nhựa nóng đã được đun nóng chảy vào khe nứt.
 • Rắc cát vào khe nứt ở chỗ thấp hơn mặt đường cũ, khu vực xung quanh từ 3-5mm
 • Tưới nhựa nóng lần thứ hai vào khe nứt
 • Rắc cát vào khe nứt cho đầy và chườm ra 2 bên khe nứt 5-10cm

Sửa chữa lún lõm cục bộ bằng bê tông nhựa nóng

Cách khắc phục những sự cố mặt đường bằng bê tông nhựa nóng
Cách khắc phục những sự cố mặt đường bằng bê tông nhựa nóng 02

Trong trường hợp mặt đường bị lún lõm cục bộ thì sẽ tuỳ theo chiều sâu lún lõm để tiến hành quy trình sửa chữa. Nếu chiều sâu lún lõm ≤ 2 cm thì chưa cần phải xử lý.

Quy trình sửa chữa lún lõm cục bộ từ 3-6cm bằng bê tông nhựa nóng được tiến hành như sau:

Nếu chiều sâu lún lõm từ 3-6cm thì xử lý như trường hợp vá ổ gà bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng hoặc đá đen nhưng bỏ thao tác đào cuốc sửa chỗ hỏng.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về bê tông nhựa Carboncor Asphalt

Quy trình sửa chữa

Sử dụng đá dăm đen:

 • Vệ sinh mặt đường cũ
 • Tưới nhựa nóng có pha dầu hoả theo tỷ lệ trọng lượng dầu/nhựa = 25/85, ở nhiệt độ 70-80o hoặc nhựa nhũ tương a xít phân tích vừa (22 TCN 252-98).
 • Rải hỗn hợp đá dăm đen, lấp kín chỗ lún lõm và dung thước san phẳng, cao hơn mặt đường cũ xung quanh. Chiều cao chỗ lún lõm tính theo hệ số lèn xốp 1,3 và 1cm phòng lún sau thi công.
 • Rắc đá mạt kích cỡ 2-5mm hoặc cát vàng, cát sạn phủ đều và kín lớp đá nhựa theo tiêu chuẩn 4-5 lit/m2 để chống dính.
 • Đầm thủ công 6-8 lần hoặc lu rung loại nhỏ 0,8T để lu lèn 3-4 lần/điểm với tốc độ xe lu từ 1,5-2km/h.

Sử dụng bê tông nhựa nóng:

 • Rắc đá dăm theo tỉ lệ 20/40 đến cao độ cần bù với hệ số lu lèn 1,3
 • Dùng đầm thủ công để đầm từ 8-10 lần/điểm hoặc lu rung loại nhỏ 0,8T để lu lèn từ 3-4 lần/điểm với tốc độ xe lu từ 1,5-2km/h.
 • Tưới nhựa nóng lần 1 theo tiêu chuẩn nhựa 1,9kg/m2
 • Rắc đá tỉ lệ 15/20 với lượng đá 18-20 l/m2
 • Lu lèn bằng loại lu 6-8T, lu từ 6-8 lượt/điểm
 • Tưới nhựa nóng lần 2 tiêu chuẩn nhựa 1,5kg/m2
 • Rắc đá 10/15 với lượng đá 14-16 l/m2
 • Lu lèn bằng loại lu 6-8T, lu từ 6-8 lượt/điểm
 • Tưới nhựa nóng lần 3 tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2
 • Rắc đá 5/10 với lượng đá 9-11 l/m2
 • Lu lèn bằng loại lu 6-8T, lu từ 4-6 lượt/điểm.

Quy trình sửa chữa lún lõm cục bộ >6cm bằng bê tông nhựa nóng

Nếu trường hợp chiều sâu lún lõm >6cm thì bù lún lõm bằng đá dăm theo tiêu chuẩn (20/40;15/20;10/15; 5/10 mm) và tiến hành tưới nhựa 3 lớp theo tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2

Quy trình sửa chữa:

 • Rắc đá dăm đến cao độ cần bù lõm, hệ số lu lèn 1,3.
 • Tiến hanh đầm lèn đạt 100% ở giai đoạn 2, đến giai đoạn 3 của mặt đường đá dăm nước (không tưới nước, không rải cát), lớp đá dăm này yêu cầu phải vững chắc và bằng phẳng.
 • Tưới nhựa nóng lần 1 tiêu chuẩn nhựa 1,9kg/m2
 • Rắc đá dăm 15/20 với lượng đá 18-20 l/m2
 • Lu lèn bằng lu loại 6-8T, lu từ 6-8 lượt/điểm
 • Tưới nhựa nóng lần 2 tiêu chuẩn nhựa 1,5kg/m2
 • Rắc đá dăm 10/15 với lượng đá 14-16 l/m2
 • Lu lèn bằng lu loại 6-8T, lu từ 6-8 lượt/điểm
 • Tưới nhựa nóng lần 3 tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m2
 • Rắc đá dăm 5/10 với lượng đá 9-11 l/m2
 • Lu lèn bằng lu loại 6-8T, lu từ 4-6 lượt/điểm đến khi xuất hiện hiện tượng vỡ đá thì mới ngừng lu.

Quy trình sửa chữa lún lõm cục bộ >16cm bằng bê tông nhựa nóng

Nếu trường hợp chiều sâu lún lõm >16cm thì quy trình sửa chữa phải chia làm 2 lớp để lu lèn đảm bảo được độ chặt theo yêu cầu.

Quy trình sửa chữa với mặt đường thảm bê tông nhựa nóng:

 • Dùng máy ép hơi hoặc chổi quét để làm sạch mặt đường cũ
 • Tưới nhựa nóng làm chất dính bám (lượng nhựa tưới tiêu chuẩn từ 0,5-1,1kg/m2) hoặc nhựa nhũ tương với hàm lượng nhựa tương đương.
 • Rải hỗn hợp bê tông nhựa nóng, tiến hành san phẳng và kín chỗ lún và phải cao hơn mặt đường cũ xung quanh với chiều cao tính theo hệ số lèn xốp 1,4.
 • Dùng lu rung loại nhỏ 0,8T để lu lèn từ 3-4 lần/điểm với tốc độ xe lu từ 1,5-2km/h.

Trả lời

error: Content is protected !!